Fakultet likovnih umjetnosti, 14.10.2019

Termin predavanja: INERMEDIJI III / FILOZOFIJA UMJETNOSTO B A V J E Š T E NJ E

 

Predavanja iz predmeta INTERMEDIJI III (za studente postdiplomskih-specijalistički studija) održaće se:

23.10.od 13-14h

24.10.od 14-18h

25.10.od 14-18h

 

Predavanja iz predmeta FILOZOFIJA UMJETNOSTI za studente postdiplomskih-magistarskih studija održaće se u petak,18.10.sa početkom u 11:30h .

 

Broj posjeta : 116