Fakultet likovnih umjetnosti

ISTORIJA UMJETNOSTI I - OBAVEZNA I DODATNA LITERATURA/preuzimanje foldera sa knjigama u pdf formatu
Poštovane koleginice i kolege, 

Na sajtu MEGA moguće je preuzeti sledeće foldere sa navedenim knjigama u pdf formatu: 

- OBAVEZNA LITERATURA: 

H. W. Jansen, Istorija umetnosti, Beograd 1970. 

 

- DODATNA LITERATURA:

K. Lange, M. Hirmer, Egipat: arhitektura, plastika, slikarstvo tokom tri milenija, Beograd 1973.

B. Gavela, Istorija umetnosti antičke Grčke, Beograd 2002.

H. Keler, Rimsko Carstvo, Novi Sad 1970.

B. Gavela, Etrurci: istorija, kultura, umetnost, Beograd 2007.

M. Beard, H. Henderson, Classical Art: From Greece to Rome (Oxford History of Art), Oxford 2001.

D. Srejović, A. Cermanović, Rečnik grčke i rimske mitologije, Beograd 1987. 

 

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.