Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 05.04.2018

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma I      Ime i Prezime  I KOL.
        Red. Pop.
2016/ 1 Anica Jovanović    
2016/ 2 Lazar Jokanović 11  
2016/ 3 Semina Skenderoski 2 6
2016/ 4 Jovana Bojičić 15  
2016/ 8 Martina Tripović 12  
2016/ 10 Sanja Đurišić 14  
2016/ 11 Tijana Milonjić   13
2016/ 12 Stela Muslić 12  
2016/ 13 Tina Dabetić 13  
2016/ 14 Ana Knežević    
2016/ 15 Asmira Lukolić   5
2016/ 16 Anđela Smolović 14  
2016/ 18 Jelena Anđelić 13  
2016/ 19 Andrea Radulović 12  
2016/ 20 Marija Ralević 12  
2016/ 21 Milica Cvetković 11  
2016/ 22 Tamara Barać 15  
2016/ 23 Lucia Šćepanović 10  
2016/ 24 Milana Marstijepović 13  
2016/ 25 Luka Tapušković 5 5
2016/ 26 Nina Radulović    
2016/ 27 Radovan Rabrenović 4  
2016/ 29 Đina Ćeranić 11  
2016/ 31 Teodora Lekić   13
2016/ 32 Nada Vojinović 14  
2016/ 35 Jelena Damjanović   6
2016/ 36 Nikola Rolović 12  
2016/ 39 Milica Kralj 11  
2016/ 41 Magdalena Novaković 15  
2016/ 42 Milena Rončević 13  
2016/ 44 Kristina Radonjić 11  
2016/ 47 Daria Barzut 11  
2016/ 48 Ivana Tošić   10
2016/ 49 Drago Stojanović 13  
2016/ 50 Aleksandra Bajović    
2016/ 54 Tijana Šabotić 8 10
2016/ 55 Milica Marković 7 10
2016/ 56 Milena Radmilović   5
2016/ 58 Kristina Ćipranić 13  
2016/ 59 Bojan Tomić   2
2016/ 60 Romana Janković 14  
2016/ 62 Jovana Milović    
2016/ 65 Jelena Radoman 6  
2016/ 66 Antonina Krpina 9  
2016/ 69 Aleksandra Đorđević 10  
2016/ 71 Anita Ličina 13  
2016/ 72 Ivana Petrušić 11  
2016/ 74 Dušica Radović 14  
2016/ 78 Nataša Mitrović    
2016/ 79 Lazar Radević 11  
2016/ 82 Izabela Vujović 11  
2016/ 83 Jelena Božović 12  
2016/ 89 Milica Damjanović   8
2016/ 90 Anđela Merdović 11  
2016/ 91 Jovana Knežević 12  
2016/ 94 Anita Lipovina 13  
2016/ 95 Nemanja Vlahović    
2016/ 97 Andrijana Janjević 12  
2016/ 99 Jelena Malović 12  
2016/ 101 Tijana Nedović 0  
2015/ 30 Jovan Dokić    
2015/ 34 Tamara Đukić   12
2015/ 61 Miloš Oljača    
2015/ 67 Jelena Perunović    
2015/ 71 Anđela Tadić 9  
2015/ 80 Jovana Baošić 12  
2014/ 53 Maša Samardžić 12  
2014/ 87 Ivana Šoć 12  
2014/ 88 Valentina Martinović    
2014/ 89 Svetlana Vukadinović 11  
2014/ 108 Jelena Cicović   9
2014/ 118 Jelena Arsenijević    
2014/ 128 Tamara Samardžić    
2014/ 158 Milica Narandžić    
2014/ 164 Dragana Ćuk 2 10
2013/ 29 Pavle Lukšić    
2013/ 77 Ivana Pavlović 6 9
2013/ 82 Nevena Banićević    
2013/ 86 Jelena Minić    
2013/ 91 Zdravko Kralj    
2013/ 121 Tanja Mandić    
2013/ 136 Almina Omeragić    
2011/ 34 Danilo Pejović    
2011/ 79 Adrijana Pedović    
2011/ 88 Marija Bigović 3  
2011/ 117 Ivan Matijević    
2011/ 187 Uglješa Brguljan 5 11
2006/ 268 Dijana Subotić