Prirodno-matematički fakultet, 05.09.2019

Rezultati ispita - prvi terminIspit su položili:

1. Dušan Vuletić 50 + 5 p - ocjena E

2. Rade Radović 37 + 20 p - ocjena E

 

Radovi se mogu pogledati 16.9.2019. godine u 16h u sali 106. 

Drugi termin za polaganje ispita je 16.9.2019. godine u 16h u sali 106.

Broj posjeta : 135