Ekonomski fakultet, 27.03.2018

Osmi dvočasU prilogu su slajdovi za predavanje koje je planirano za narednu sedmicu. Time se kompletira materija predviđena za kolokvijum.

 

Dokumenti