Ekonomski fakultet, 20.03.2020

Obavještenje o nastavnim aktivnostima



Poštovane koleginice i kolege,

shodno aktuelnoj situaciji i Naredbi Vlade Crne Gore o privremenoj obustavi nastave, kao i preporukama Ministarstva zdravlja Crne Gore i Instituta za javno zdravlje o novom korona virusu, predviđene su aktivnosti rada koje možemo realizovati online.

U pogledu dinamike rada vas upućujemo, prije svega, na Plan rada koji je izložen na prvom času i postavljen na web sajtu na početku semestra. Kao što ste upoznati u toku prethodnih sedmica rada, između ostalog, zaokružili smo svo gradivo za kolokvijum, tako da ćemo od naredne sedmice početi sa daljim aktivnostima. Potrebno je da pratite dinamiku datu u planu rada i da predviđene aktivnosti (seminarski rad, personalni marketing plan, praktični rad itd.) dostavljate putem maila shodno utvrđenim terminima.    

Takođe vas informišem da je upućen zahtjev CIS-u za otvaranje naloga, odnosno aktivaciju predmeta za distance learning na Moodle platformi. O načinu pristupa i realizaciji aktivnosti putem navedene platforme ćete biti blagovremeno informisani, nakon aktivacije predmeta od strane nadležnih organa UCG.  

Vama i vašim porodicama želim dobro zdravlje.

Srdačno vas pozdravljam,

Prof. dr Boban Melović

Broj posjeta : 149