Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 29.11.2019

Rezultati K1Indeks God. Upisa Ime Prezime K1
45 2016 Nikolina Nenezić
53 2016 Tiana Jovanović
55 2016 Tijana Dubreta
49 2014 Sara Laković 13

Broj posjeta : 124