Prirodno-matematički fakultet, 23.10.2020

Vježbe 2Druge vježbe možete naći na platformi Moodle ili na sledećim linkovima:

https://youtu.be/rU9aQVtDz4A

https://youtu.be/xWPC-bwDDIo

https://youtu.be/x90ELds9Go0

Broj posjeta : 74