Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Rezultati 1. završnog ispita
REZULTATI 1. ZAVRŠNOG ISPITA IZ RAZUMIJEVANJA POTROŠAČA U TURIZMU (TURIZAM)

Ime, prezime i broj indeksa:                            Broj poena:

1. LUKIĆ LAURA 268-07                                          35

2. MUSTAJBAŠIĆ ISMET 79-07                                20

3. ODŽA ANDRIJANA 61-7                                       35

4. PRELEVIĆ MILICA 17-15                                      40

5. RADULOVIĆ BAJKOVIĆ SVETLANA 199-09          0

6. ROGANOVIĆ DEJANA 43-17                              35

7. STANIŠIĆ MILICA 59-17                                     30

 

REZULTATI 1. ZAVRŠNOG ISPITA IZ RAZUMIJEVANJA POTROŠAČA U TURIZMU (HOTELIJERSTVO)

Ime, prezime i broj indeksa:                        Broj poena:

1. JOVOVIĆ NENAD 19H-2014                               45

2. KANDIĆ DANKA 44-16                                       30

3. KRIVOKAPIĆ ANĐELA 31-2016                           45

4. MARINOVIĆ MILOŠ 45-2014                              40

5. MILOSAVLJEVIĆ DUŠAN 40H                             30

6. SAMARDŽIĆ ANDREJ 31/13                                25

 

Kotor, 01.02.2021.

                                                     Predmetni nastavnik,

                                               Prof. dr Andriela Vitić - Ćetković

Broj posjeta : 158