Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 21.11.2018

Rezultati I popravnog kolokvijuma - 21.11.2018 22:15Prezime i ime studenta                          Bodovi

Jovanović Anica                                        32 A

Đurišić Sanja                                              29 B

Cvetković Milica                                       29 B

Marković Milica                                        30 B

Ličina Anita                                                29 B

Janjević Andrijana                                    30 B

Uskoković Stefan                                      22 D

Miljenović Nikoleta                                  30 B

Popović Ljubica                                         29 B