Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 17.09.2018

Rezultati popravnog septembarskog roka i zakljucna ocjena1. Sara Laković 49H-14...........................................E (50 poena)

2. Anđelo Luka Rebronja 12H-16.................................D (68 poena)