Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 18.11.2020

Rezultati 1. kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u turizmuREZULTATI 1. KOLOKVIJUMA IZ

PONAŠANJA I ZAŠTITE POTROŠAČA U TURIZMU  i

RAZUMIJEVANJA POTROŠAČA U TURIZMU

(III GODINA):

 

PONAŠANJE I ZAŠTITE POTROŠAČA U TURIZMU 

 

 

Ime, prezime i broj indeksa:

Broj poena:

1.     

ADROVIĆ  EDITA 44-18

12

2.     

ARSIĆ  DEJANA  71-18

15

3.     

BAKOČ  JELENA 57-17

8

4.     

BOJANIĆ STEFAN  76-18

7

5.     

VOJINOVIĆ  MILICA 44-17

9

6.     

VUČIĆ  IGOR  30-18

14

7.     

VUČKOVIĆ  DIJANA  94-17

11

8.     

DEDEJIĆ  ANA 53-17

13

9.     

DULETIĆ  NEDA 28-18

14

10.  

ZUBER  LAZAR  33-18

8

11.  

GLUŠČEVIĆ  ANJA  160-18 

8

12.  

GRAČEVIĆ  NIKOLETA  77-18    

0

13.  

GROZDANIĆ ANĐELA 48-18

13

14.  

IVANOVIĆ  SARA 16-18

13

15.  

JANKOVIĆ  NIKOLINA 56-17

10

16.  

JOKSIMOVIĆ  JOVANA 27-18

13

17.  

KANDIĆ  DEJAN  154-17

7

18.  

KALUĐEROVIĆ  NAĐA  11-18

15

19.  

KAŽIĆ  FILIP  20-18

9

20.  

LALATOVIĆ  IVANA  21-18

11

21.  

LIČINA  TEA  66-17

11

22.  

LUTOVAC ALEKSANDRA   36-18

11

23.  

MARJANOVIĆ    ANĐA  83-17

14

24.  

MARTINOVIĆ  IRENA  177-17

8

25.  

MERZIĆ  ......................    189-18

0

26.  

MILAŠEVIĆ  ANJA  60-18

4

27.  

MILOVAC  ZORANA  88-17

1

28.  

MILOVIĆ  MIROSLAV  70-18

9

29.  

MRKAIĆ  AGNIJA  2-18

15

30.  

MURIŠIĆ  NIKOLA  38-18

11

31.  

NEDIĆ  LUKA  144-18

11

32.  

ODŽA  ANDRIJANA 61-17

2

33.  

PERAZIĆ  HALIL  122-18

3

34.  

PEŠIKAN  ANA  41-18

10

35.  

RADEVIĆ  BOBAN 131-18   

13

36.  

RADONJIĆ MARTINA 147-17

8

37.  

RADONJIĆ  TAMARA 80-18

10

38.  

RADULOVIĆ  LAURA  1-18

15

39.  

ROGANOVIĆ KRISTINA 85-18    

1

40.  

SEKULIĆ  TEODORA 18-18

10

41.  

SIMONOVIĆ  MAJA  139-18

14

42.  

SVORCAN  BOJANA 12-18

14

43.  

SOLEŠA  TANJA 174-18

14

44.  

STANKOVIĆ IGOR  186-17

7

45.  

TODOROVIĆ  ANA 64-17

9

46.  

TOMIĆ  ALEKSANDAR  34-18

11

47.  

TUŠA  SAMIR  53-17

8

48.  

HURIĆ  DENIS 110-18

3

49.  

CVETKOVIĆ  ĐORĐE 92-18

8

50.  

ČOLIĆ  ALEKSANDRA 45-18

13

51.  

ČOLOVIĆ  SONJA  6-18

15

52.  

ĆALASAN  ANĐELA  32-18

13

53.  

ĆETKOVIĆ RADOJE 124-18

7

54.  

FEMIĆ  VULIĆ 22-18

6

 

 

RAZUMIJEVANJE POTROŠAČA U TURIZMU

 

 

Ime, prezime i broj indeksa:

Broj poena:

1.     

KANDIĆ  DANKA  44-2016

18

2.     

KOSTIĆ SARA 72-17

17

3.     

KRIVOKAPIĆ  ANĐELA  31H

8

4.     

LUKIĆ  LAURA 286-07

12

5.     

MUSTAJBAŠIĆ  ISMET  79-07

12

6.     

SAMARDŽIĆ  ANDREJ  31-13

8

 

Maksimalan broj poena na kolokvijumu iz Ponašanja i zaštite potrošača u turizmu je 15, a iz Razumijevanja potrošača u turizmu je 25.

 

Kotor, 17.11.2020.

 

Predmetni nastavnik,

                                                                          

                                              Prof. dr Andriela Vitić - Ćetković

Broj posjeta : 57