Ekonomski fakultet

Odlazeća mobilnost - Nastavno osoblje
Pravilnik o medjunardonoj mobilnosti osoblja Univerziteta Crne Gore

Erasmus +

Erasmus+ je  novi program za saradnju Evropske unije u  oblasti obrazovanja, mladih i sporta u periodu od 2014. do 2020. godine. U okviru Erasmus + programa, studenti UCG mogu se prijaviti za period razmjene na sljedećim univerzitetima iz Evropske unije:

 1. Univerzitet u Beču
 2. Univerzitet u Bratislavi
 3. Univerzitet u Nici
 4. Univerzitet u Hajdelbergu
 5. Univerzitet u Juvaksuli
 6. Univerzitet u Ljubljani
 7. Katolički Univerzitet Luven
 8. Univerzitet Alba Julija
 9. Univerzitet u Lundu
 10. Univerzitet u Nisi
 11. Tehnički Univerzitet u Ostravi
 12. Ekonomski Univerzitet u Bratislavi
 13. Likovna akademija u Varšavi
 14. Likovan akademija u Sofiji
 15. Likovna akademija u Nansiju
 16. Univerzitet u Bariju
 17. Univerzitet u Letoniji
 18. Univerzitet u Zagrebu
 19. Univerzitet u Gracu
 20. Univerzitet u Varšavi
 21. Univerzitet u Turu
 22. Univerzitet u Ankari
 23. Univerzitet u Opoli
 24. Univerzitet u Katovicama
 25. Muzički konzervatorijum Đuzepe Tratini u Trstu
 26. La Sapienza u Rimu
 27. Univerzitet u Gracu
 28. Univerzitet Politecnico di Milano
 29. Univerzitet u Grckoj
 30. Univerzitet Iasi
 31. Univerzitet u Ankari
 32. Univerzitet u Poznanu,
 33. Univerzitet u Sćećinu
 34. Univerzitet u Splitu
 35. Univerzitet u Granadi
 36. Univerzitet u La Sapienzi
 37. Univerzitet u Saarlandu
 38. Univerzitet u Mariboru
 39. Univerzitet u Splitu

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za međunarodnu saradnju u terminima konsultacija dostupnim na sajtu ili putem e-maila: irouom@ac.me .

Formulari za prijavu:

Erasmus+ plan rada za akademsko osoblje   

(http:/www.ucg.ac.me/fajlovi/Erasmus+%20plan%20rada%20za%20akademsko%20osoblje.pdf)

Erasmus+ plan obuke za osoblje

(http:/www.ucg.ac.me/fajlovi/Erasmus+%20plan%20obuke%20za%20osoblje.pdf )

Erasmus Mundus

Nastavno osoblje Univerziteta Crne Gore može da se prijavi za razmjenu na partnerskim univerzitetima iz EU.

U okviru programa Erasmus Mundus, Univerzitet Crne Gore učestvuje u tri projekta:

 • Sigma Agile,
 • Sunbeam i
 • GreenTech.

Sigma Agile nudi mogućnost za boravak na sljedećim univerzitetima:

 1. Univerzitet u Varšavi (http:/www.uw.edu.pl/events/event/energetyka-w-programach-partii/ )
 2. City Univerzitet u Londonu(http:/www.city.ac.uk/  )
 3. Humbolt Univerzitet u Njemačkoj (https:/www.hu-berlin.de/ )
 4. Lappeenranta Univerzitet tehnologije, Finska (http:/www.lut.fi/  )
 5. Univerzitet u Milanu (http:/www.unimi.it/  )
 6. Univerzitet Nova de Lisboa, Portugal (http:/www.unl.pt/  )
 7. Univerzitet u Salcburgu, Austrija (http:/www.uni-salzburg.at/index.php?id=52 )
 8. Twente Univerzitet, Holandija (https:/www.itc.nl/  )
 9. Pompeu Fabra Univerzitet, Španija (https:/www.upf.edu/  )

Univerziteti dostupni u okviru projekta Sunbeam:

 1. Univerzitet Politecnica Delle Marche, Ankona (http:/www.univpm.it/Entra/  )
 2. Univerzitet u Bolonji (http:/www.unibo.it/it )
 3. Univerzitet Urbino, Italija  (https:/www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=0&lang=IT&tipo=HOME&page=0 )
 4. Univerzitet Ca’ Foscari, Venecija (http:/www.unive.it/ )
 5. Univerzitet u Splitu (http:/www.unist.hr/  )
 6. Univerzitet u Zadru (http:/www.unizd.hr/  )
 7. Univerzitet u Ljubljani (http:/www.uni-lj.si/  )
 8. Univerzitet u Primorskoj, Slovenija (https:/www.upr.si/sl/ )
 9. Univerzitet u Ioannini, Grčka (http:/www.rc.uoi.gr/ )

U okviru projekta GreenTech možete se prijaviti na neki od sljedećih univerziteta:

 1. Univerzitet u Vigu, Španija (http:/www.uvigo.gal/  )
 2. Univerzitet u Portu, Portugal (https:/sigarra.up.pt/up/pt/web_page.inicial )
 3. Univerzitet u Paderbornu, Njemačka (http:/www.uni-paderborn.de/en/universitaet/  )
 4. Univerzitet u Ljubljani (http:/www.uni-lj.si/ )
 5. Ekonomski univerzitet u Katovicama, Poljska (http:/www.ue.katowice.pl/no_cache/en.html )
 6. Univerzitet u Splitu (http:/www.unist.hr/ )
 7. Tehnološki i metalurški univerzitet, Bugarska (http:/dl.uctm.edu/en/ )
 8. Univerzitet u Leonu, Španija (https:/www.unileon.es/ )

Kako se prijaviti?

Prijava na ove projekte mobilnosti u potpunosti je online. Konkursi će biti objavljeni početkom novembra.

Detaljne informacije o rokovima za prijavu,  potrebnim dokumentima i uslovima prijave mogu se naći na sajtovima projekata:

Sigma Agile https:/portal.uw.edu.pl/en/web/sigma

Sunbeam http:/www.sunbeam.univpm.it/EN/home

GreenTech http:/green-tech-wb.uvigo.es/

CEEPUS

CEEPUS -Central  European Exchange Program for University Studies,  obezbjeđuje stipendije za univerzitetske profesore za studijski boravak, kurseve jezika, intenzivne kurseve (ljetnje škole i obuka mladog nastavnog kadra).

U program su  uključene sljedeće države: Austrija, Bugarska, Republika Slovačka, Češka Republika, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Srbija, Rumunija, Albanija, Makedonija i Bosna i Hercegovina.

Prednost u dobijanju CEEPUS stipendija imaju studenti fakulteta koji su uključeni u određene CEEPUS mreže, a to su Ekonomski, Prirodno-matematički, Građevinski, Filozofski i Medicinski fakultet.

Kako se prijaviti?

Redovni konkursi za prijavljivanje za CEEPUS stipendije na fakultetima koji su uključeni u CEEPUS mreže objavljuju se u sljedećim terminima:

- za zimski semestar- od 1. maja do 01. juna

- za ljetnji semestar- od 01. oktobra do 31. oktobra.

Da biste se prijavili, potrebno je da se prvo registrujete na sajtu www.ceepus.info (gornji desni ugao, login/register), kako bi se dobilinalog i šifru potrebne za popunjavanje aplikacije.

Detaljnije informacije na sajtu www.ceepus.info.

Mevlana

Mevlana program razmjene nastavnog osoblja i studenata (Mevlana Exchange Programme) je program saradnje između univerziteta iz Republike Turske i drugih zemalja, finansiran od strane Republike Turske.

U okviru Mevlana programa razmjene nastavno osoblje UCG može se prijaviti za sledeće univerzitete iz Turske:

 • Univerzitet Čanakale
 • Univerzitet Izmir
 • Univerzitet Balikešir
 • Univerzitet Mehmet Akif Ersoy

Kako se prijaviti?

Konkurs za prijavu za mobilnosti u okviru Mevlana programa objavljuje se na sajtu UCG. Prijave se podnose fakultetu na kojem studirate, a potrebno je priložiti:

 • Akademski CV
 • Popunjen formular (za akademsko osoblje)
 • Potvrdu o znanju jezika

Takođe, više informacija o samom MEVLANA programu razmjene možete pronaći na link-u: http:/www.yok.gov.tr/web/mevlana.