Konkurs za stipendije Vlade NR Kine za akademsku 2020/2021. godinu.
Konkurs za stipendije Vlade NR Kine za akademsku 2020/2021. godinu.

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je otvoren konkurs za stipendije Vlade NR Kine za akademsku 2020/2021. godinu.

Ove stipendije ne obuhvataju putne troškove.

Svi kandidati moraju da prođu kroz elektronsku registraciju Kineskog savjeta za stipendije. Više informacija o tome zainteresovani mogu pronaći na internet adresi: http://www.csc.edu.cn/studyinchina  ili  www.campuschina.org.

Da bi konkurisali za ove stipendije, kandidati treba:

 • da su državljani Crne Gore i da su dobrog zdravlja;
 • da budu diplomirani maturanti mlađi od 25 godina kad apliciraju za osnovne studije;
 • da posjeduju diplomu završenih osnovnih studija, u starosnoj dobi ispod 35 godina, ako apliciraju za master programe;
 • da posjeduju master diplomu, u starosnoj dobi ispod 40 godina, ako apliciraju za doktorske programe;
 • da budu mlađi od 45 godina i da su završili bar dvije godine osnovnih studija, ako apliciraju za opšte akademske programe;
 • da imaju zvanje magistra, ili vanrednog profesora (ili više), ako apliciraju za više akademske programe, u starosnoj dobi ispod 50 godina.

Potrebna dokumentacija:

 1. Aplikacioni formular za stipendiju Vlade NR Kine (na kineskom ili engleskom jeziku). Formular je dostupan na internet adresi http://studyinchina.csc.edu.cn/
 2. Kopija pasoša: kandidat mora podnijeti čitko skeniranu kopiju pasoša čija je validnost duža od 1. marta 2021. godine. Ukoliko validnost postojećeg pasoša ne zadovoljava zahtjeve, kandidati se mole da apliciraju za novi pasoš prije podnošenja aplikacije;
 3. Notarski ovjerene Diploma o najvišem stečenom stepenu: kandidati koji očekuju da dobiju diplomu, moraju podnijeti zvanični dokaz svog fakulteta o svom studentskom statusu. Uz dokumentaciju, koja nije na kineskom ili engleskom jeziku, treba priložiti prevode na kineskom, ili engleskom jeziku, sa ovjerom od notara;
 4. Prepis ocjena: uz prepise, koji nijesu na kineskom ili engleskom jeziku, treba priložiti notarski ovjereni prevod na kineskom ili engleskom jeziku;
 5. Plan studija ili istraživanja na kineskom ili engleskom jeziku (od najmanje 200 riječi za osnovne studije, do 500 riječi za istraživanje i do 800 riječi za postdiplomske studije);
 6. Pisma preporuke: kandidati za programe sticanja zvanja ili istraživački rad moraju da podnesu dva pisma preporuke na kineskom, ili engleskom jeziku, od profesora ili vanrednih profesora;
 7. Od kandidata za studije u oblasti muzike se očekuje da podnesu CD sa svojim radovima. Kandidati za oblast likovne umjetnosti moraju podnijeti CD sa svojim radovima, koji uključuju dva crteža, dvije slike u boji i još neka druga dva rada;
 8. Kandidati mlađi od 18 godina treba da podnesu valjanu dokumentaciju o svojim starateljima u Kini;
 9. Kandidati koji planiraju da u Kini ostanu duže od 6 mjeseci treba da podnesu ljekarsko uvjerenje na engleskom jeziku za strance, odštampano s obije strane jednog lista, na engleskom jeziku. Original ljekarskog uvjerenja treba da zadrži sam kandidat.

Pregledi treba da obuhvate sve stavke iz formulara za ljekarski pregled stranaca. Nepotpuni rezultati, ili oni bez potpisa odgovarajućeg ljekara, zvaničnog pečata bolnice, ili kandidatove fotografije s pečatom, nijesu validni. Molimo da na vrijeme obavite ljekarske preglede, jer je njihova validnost samo 6 mjeseci;

Ukoliko to posjeduju:

 1. Kandidati koji su dobili “prihvatno pismo” (“Pre-admission letter”) od odgovarajućeg univerziteta, treba da prilože ovo pismo uz aplikaciju;
 2. Sertifikat o nivou znanja engleskog jezika: HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi-Chinese Proficiency Test), IELTS ili TOEFL izvještaj.

Posjedovanje “Pre-admission” pisma znatno povećava mogućnost dobijanja stipendije. Kandidatima se savjetuje da kontaktiraju kineske univerzitete od kojih žele da dobiju ovo pismo.

Sva dokumenta koja se podnose online moraju biti čitka, autentična i valjana. Kandidatima koji apliciraju savjetuje se da koriste profesionalne aparate za skeniranje dokumentacije. Kandidati će sami snositi posljedice do kojih je došlo elektronskim podnošenjem dokumentacije koja nije čitka ili je teško identifikovati.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu naći na internet stranicama: http://www.csc.edu.cn/studyinchina  ili  www.campuschina.org.

Ovdje se mogu preuzeti:

 1. Chinese Government Scholarship Application Requirements;
 2. Instructions for Chinese Government Scholarship Application System (for applicants);
 3. Foreigner Physical Examination Form. 

Napomena:

Navedena dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i neće biti vraćena, a treba je dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 20. januara 2020. godine, na sljedeću adresu:

 

Ministarstvo prosvjete

Ul. Vaka Đurovića b.b.

Kancelarija br. 3

81000 Podgorica

Kontakt osoba u Ministarstvu prosvjete: Lidija Ercegović

E-mail adresa: lidija.ercegovic@mps.gov.me; tel.: 020 410 189

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće biti razmotrene.

 

Napomena: fotografija je preuzeta sa https://www.google.com

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.