Ekonomski fakultet, 06.10.2020

OBNOVA KREDITAStudenti prethodnih generacija magistarskih i specijalističkih studija koji nijesu položili sve ispite i žele da u studijskoj 2020/21. godine polažu zaostale ispite, trebaju izvršiti obnovu kredita. U suprotnom, neće moći da polažu zaostale ispite u terminima predviđenim za novu generaciju.

 

Obnova kredita se može obaviti u periodu 09. do 13.10.2020.godine na šalteru studentske službe u terminu 09-13h.

 

Za obnovu kredita potrebno je predati:

  1. indeks,
  2. uplatnicu na odgovarajući iznos:

broj ECTS kredita x 33,33€

 

Sve uplate izvršiti na žiro-račune Ekonomskog fakulteta u Podgorici:

510-131-35 (CKB)

Broj posjeta : 113