Filozofski fakultet, 25.04.2019

Promocija knjige prof. dr Zorana Vidojevica    U organizaciji Studijskog programa za sociologiju i Instituta za sociologiju i psihologiju na Filozofskom fakultetu je organizovana promocija knjige prof. dr Zorana Vidojevića „Život jedan, jedini“. Knjiga problematizuje fenomene postmodernog totalitarizma, neoliberalnog kapitalizma ali i nezaobilazne metafizičke kategorije „smrti i radikalnog zla“, koji objedinjeni predstavljaju mjesto interdisciplinarnog susreta filozofije, sociologije i politikologije. Autor je, prema riječima recenzenata, nastojao, ne samo da ukaže na posledice postmodernog doba, kao i na dominantne ideološke diskurse, „evoluciju (neo)liberalnog totalitarizma“, već i da obrazloži postulate za neminovnu revitalizaciju načela humanizma, kao i nužno imenovanje novih socioloških disciplina.

     O knjizi su govorili: dr Nataša Krivokapić, prof. dr Drago Perović, mr Obrad Samardžić, mr Radoje Femić, dr Predrag Živković i autor.

Broj posjeta : 289