Filozofski fakultet, 15.09.2017

Predavanje profesora Studijskog programa za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Banjaluci 

U okviru projekta “Banjalučki filmski kamp - Film i identitet”, koji je posvećen bio istraživanju društveno-političke upotrebe filma sa naglaskom na epohu postmoderne, a isti je sabrao interdisciplinarna stanovišta o filmu, oslanjajući se, prije svega na filozofska i sociološka gledišta o filmu, učešće su uzeli i saradnici Studijskog programa za sociologiju, Obrad Samardžić i Predrag Živković. U raznolikosti tumačenja istorije filma, njegove političke instrumentalizacije, te o kanonima estetske i postmoderne valorizacije filma, ali i o portretu njegove “filozofske i ideološke ćudi”, koji zbirno predstavljaju naučni i kulturni pejzaž upućen na problem savremenog filma, naši saradnici su se predstavili sa sledećim tematskim okvirima: “Mehanicističko shvatanje čovjeka i vremena u filmu Moderna vremena Čarli Čaplina”, koji je inkorporirao temeljni i raznovrsni teorijski osvrt i profil na filozofsko-sociološku kategorizaciju vremena i rada, kao i sa egzistencijalističkim i personalističkim filozofskim odjecima u filmu “Drvo divlje kruške”, odnosno njegove tematske razrade “Drvo divlje kruške ili drvo pobožnih strasti”.