Ekonomski fakultet, 06.11.2017

Obavještenje o odbrani polaznih istraživanja kandidata doktorskih studija mr Miloša RajkovićaKandidat doktorskih studija mr Miloš Rajković javno će braniti polazna istraživanja teme doktorske disertacije „Uticaj deviznog kursa na spoljnotrgovinsku neravnotežu zemalja Zapadnog Balkana i CIE u uslovima krize“.

Odbrana će se obaviti 13.11.2017.godine u Sali TEMPUS u 15,00 sati.