Ekonomski fakultet, 26.02.2019

Obavještenje o odbrani dr rada Ljiljane Pjerotić



OBAVJEŠTENJE

Kandidatkinja mr Ljiljana Pjerotić javno će braniti doktorsku disertaciju »Upravljanje održivim razvojem turizma u kontekstu evropskih integracija«, pred Komisijom određenoj na sjednici Vijeća Ekonomskog fakulteta i Senata Univerziteta Crne Gore, u sastavu:

  • dr Rade Ratković, Fakultet za biznis i turizam Budva, predsjednik,
  • dr Božo Mihailović, Ekonomski fakultet Podgorica, mentor,
  • dr Borislav Uskoković, Ekonomski fakultet Podgorica, član.

Javna odbrana će se održati u petak, 08.03.2019. godine, sa početkom u 11h u sali „Tempus“ na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.