Uspješna odbrana doktorske disertacije Milice Jelić na Studijskom program za pedagogiju
Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću je dana 02.07.2020. godine uspješno odbranjena doktorska disertacija iz pedagogije pod nazivom „Vaspitni uticaji na razvoj identiteta kod djece predškolskog uzrasta kroz aspekte samokontrole i inicijativnosti“ doktoranda magistra Milice Jelić. Komisiju za odbranu disertacije činili su prof. dr Saša Milić – mentor, Filozofski fakultet iz Nikšića, te članovi prof. dr Edita Slunjski sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr Vučina Zorić sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Istraživanje Milice Jelić je usmjereno na svakodnevne situacije u kojima i kroz koje se stvaraju i oblikuju dječji životi i identiteti, pomoću vaspitavanja samokontrole i podsticanja i izražavanja inicijativnosti. Nalazi istraživanja govore o tome da se u crnogorskom društvu nastoji holistički pristupati vaspitanju, donekle se podstiče formiranje dječijih identiteta, podstiče inicijativnost i vaspitava samokontrola, ali sa druge strane uslovi za rad nijesu uvijek adekvatni, čak se može reći i da inhibiraju vaspitne uticaje na razvoj identiteta. Najmanje se podstiče razvijanje identiteta u centralnoj regiji države, a to nije upitno ukoliko uzmemo u obzir prostorne i brojčane barijere sa kojima se radi. Najčešće se radi prema unaprijed utvrđenom dnevnom režimu, posebno u većim grupama, a malo prostora je ostavljeno za dječiji istraživački rad. Ipak, djeca nijesu ukalupljena, već se u svim regijama države oslikava inicijativnost i dječija samostalnost. Takođe, vaspitne grupe u vrtićima djecu podstiču da se uključe u rad grupa, da budu dio grupa, da rade na zadacimu u okviru grupa i da osjećaju pripadnost istim, što smo potvrdili i analizom predškolskih kurikuluma.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.