Filozofski fakultet, 28.04.2017

Raspored casova za ljetnji semestar 2016 / 17S T U D I J S K I   P R O G R A M    P S I H O L O G I J A

            RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA I GODINU U LJETNJEM SEMESTRU

 

 

PONEDJELJAK

PREDMET

 

Kognitivna psihologija (V)

Emocije i motivacija (V)

 

PROFESOR

 

dr Veselinka Milović

dr Veselinka Milović

 

TERMIN

 

1400 -  1625 

1635 _  1720

 

BROJ SALE

 

333

333

 

 

UTORAK

PREDMET

Biološka psihologija (P)

 

Osnovi sociologije (P)

Engleski jezik 2 (V)

 

PROFESOR

dr Mirko Peković

dr Vladimir Bakrač

mr Julija Jaramaz

 

TERMIN

900  -  1135

(pogledati raspored dolazaka)

1135  -  1305

1530  -  1700

 

BROJ SALE

333

333

332

 

 

SRIJEDA

PREDMET

Engleski jezik 2 (P)

Emocije i motivacija (P)

 

 

 

PROFESOR

dr Brankica Bojović

dr Vasilije Gvozdenović

 

 

TERMIN

900 -  1030

1200  -  1625

(pogledati raspored dolazaka)

 

 

BROJ SALE

332

333

 

 

 

ČETVRTAK

PREDMET

Kognitivna psihologija (P)

 

 

 

 

PROFESOR

dr Vasilije Gvozdenović

 

 

 

TERMIN

900  -  1525

(pogledati raspored dolazaka)

 

 

 

BROJ SALE

333

 

 

 

 

PETAK

PREDMET

Statistika u psihologiji 2 (P)

Statistika u psihologiji 2 (V)

 

 

PROFESOR

dr Božidar Popović

dr Božidar Popović

 

 

TERMIN

900 -  1035 

1040 -  1215  

 

 

BROJ SALE

332

332

 

 

SUBOTA

PREDMET

 

 

 

 

PROFESOR

 

 

 

 

TERMIN

 

 

 

 

BROJ SALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raposred dolazaka profesora

PRVA GODINA

 

 

 

Prof. dr Vasilije Gvozdenović

srijeda i četvrtak

 

 

Prof. dr Mirko Peković

 utorak

Februar

13. i 14. ponedjeljak i utorak

21.

Mart

8. i 9.

7. i 21.

April

5. i 6.

 

Maj

17. i 18.

 

Jun

9. i 10.    30.    petak i subota

 

Jul

1. subota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T U D I J S K I   P R O G R A M    P S I H O L O G I J A

            RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA II GODINU U LJETNJEM SEMESTRU

 

 

PONEDJELJAK

PREDMET

 

 

 

 

PROFESOR

 

 

 

 

TERMIN

 

 

 

 

BROJ SALE

 

 

 

 

 

UTORAK

PREDMET

Engleski jezik 4 (V)

Psihologija individualnih razlika (V)

Razvojna psihologija 2 (V)

 

PROFESOR

mr Julija Jaramaz

mr Dragica Rajković

mr Dragica Rajković

 

TERMIN

1400  -  1530

1545  -  1720

1725  -  1900

 

BROJ SALE

332

332

332

 

 

SRIJEDA

PREDMET

Engleski jezik 4 (P)

Psihologija individualnih razlika

 

 

PROFESOR

dr Brankica Bojović

Dr Milorad Simunović

 

 

TERMIN

1040  -  1210

1430  -  1650

 

 

BROJ SALE

332

332

 

 

 

ČETVRTAK

PREDMET

 

Psihologija pamćenja i mišljenja (V)

 

 

PROFESOR

 

Jovana Jovović

 

 

TERMIN

 

1500  -  1635

 

 

BROJ SALE

 

333

 

 

 

PETAK

PREDMET

Psihologija pamćenja i mišljenja (P)

Razvojna psihologija 2 (P)

 

Psihometrija 2 (P)

 

Psihometrija 2 (V)

 

PROFESOR

dr Dejan Lalović

dr Nataša Kostić

dr Boban Petrović

Dr Boban Petrović

TERMIN

1200  -  1800

(pogledati raspored dolazaka)

900  -  1130

(pogledati raspored dolazaka)

1130 -  1415

(pogledati raspored dolazaka)

1415 -  1730

(pogledati raspored dolazaka)

BROJ SALE

332

332

103

103

SUBOTA

PREDMET

Psihologija pamćenja i mišljenja (P)

Škole i pravci u psihologiji (P)

 

 

PROFESOR

dr Dejan Lalović

dr Dejan Lalović

 

 

TERMIN

930  -  1100

(pogledati raspored dolazaka)

1100  -  1400

(pogledati raspored dolazaka)

 

 

BROJ SALE

332

332

 

 

 

 

 

 

 

Raposred dolazaka profesora

DRUGA GODINA

 

 

 

Prof. dr Dejan Lalović

petak, subota

 

Doc. dr Nataša Kostić

petak

 

Dr Boban Petrović

petak

Februar

17., 18.

17.

 

Mart

10. , 11. i 31.

3., 17., i 31.

 

April

1. i 21., 22.

7. i 21

 

Maj

12., 13.

12. i 26.

 

Jun

I spitni rok 9. i 10 jun

II ispitni rok 30. jun i 1. jul

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T U D I J S K I   P R O G R A M    P S I H O L O G I J A

            RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA III GODINU U LJETNJEM SEMESTRU

 

PONEDJE-LJAK

PREDMET

 

 

 

PROFESOR

 

 

 

TERMIN

 

 

 

BROJ SALE

 

 

 

 

UTORAK

PREDMET

 

 

 

PROFESOR

 

 

 

TERMIN

 

 

 

BROJ SALE

 

 

 

 

SRIJEDA

PREDMET

 

Osnovi kliničke psihologije (P)

Osnovi kliničke psihologije (V)

PROFESOR

 

dr Veselinka Milović

dr Veselinka Milović

TERMIN

 

1400  -  1625

1630  -  1855

BROJ SALE

 

333

333

 

ČETVRTAK

PREDMET

Socijalna psihologija 2 (P)

Socijalna psihologija 2 V

 

PROFESOR

Dr Jelena Mašnić

Dr Jelena Mašnić

 

TERMIN

900  - 1120

1125  - 1300

 

 

BROJ SALE

332

332

 

 

PETAK

PREDMET

 

Osnovi pedagoške psihologije (P+V)

Psihologija komunikacije (P)

PROFESOR

 

dr Nada Purić

dr Nataša Kostić

TERMIN

 

1500  - 1930

(pogledati raspored dolazaka)

1610  - 1910

(pogledati raspored dolazaka)

BROJ SALE

 

334

332

 

 

SUBOTA

 

PREDMET

Osnovi psihologije rada (P+V)

Psihologija i marketing (P)

       

 

PROFESOR

dr Nada Purić

Dr Danijela Rakočević Medojević

 

TERMIN

1000  - 1345

(pogledati raspored dolazaka)

1410  - 1720

(pogledati raspored dolazaka)

 

BROJ SALE

334

333

 

 

 

 

Raposred dolazaka profesora

TREĆA GODINA

 

 

Doc. dr Nataša Kostić

petak

Dr Nada Purić

Dr Danijela Rakočević Medojević

Februar

17.

24., 25.

18.

Mart

3., 17., i 31.

10.,11. i 24., 25.

4. i 18.

April

7. i 21.

 

 

Maj

12. i 26.

 

 

Jun