Plan realizacije online nastave na studijskom programu Gluma
 

Na osnovu upita dekana Fakulteta dramskih umjetnosti, u skladu sa dopisom Univerziteta Crne Gore,  o načinu održavanja online nastave u perodu do uspostavljanja redovnog nastavnog procesa,   obavještavamo studente da će se online nastava  realizovati u dosadašnjim terminima, u skladu sa rasporedom časova (za predavanja i vježbe, na kojima je potrebna direktna komunikacija sa cijelom grupom, istovremeno – Skype, ZOOM, Viber), a za jedan dio teorijskih predmeta se nastavni sadržaj objavljuje na sajtu Fakulteta.

O već sprovedenim i planiranim aktivnostima, profesori su nam dostavili sljedeće informacije:


I godina

Govor II – ponedjeljkom se zadaci, sa uputstvima i rokovima, dostavljaju studentima,  putem mejla (prvi su već dostavljeni). Petkom će, u terminu časa, biti realizovan praktičan pregled, putem smreže Skype. Audio snimci se šalju putem mejla. Konsultacije se obavljaju putem mejla.                                                                                                                                      

Ples II – četvrtkom se studentima dostavlja muzički materijal, putem We transfera (prvi dio je već dostavljen), kako bi mogli samostalno obnavljati vježbe i koreografije. Konsultacije se obavljaju putem mejla.

Pokret II  – trening, prilagođen kućnim uslovima, studentima je dostavljen putem viber grupe.

 Glas II – online nastava se realizuje u redovnim terminima odrzavanja predavanja putem mejla, po potrebi i upotrebom video platforme (skype) i korišćenjem viber grupne komunikacije.

Engleski jezik II – nastavni materijal će biti postavljen na sajt Fakulteta - Obavještenja za predmet. Konsultacije se obavljaju putem mejla.II godina

Govor IV – ponedjeljkom se zadaci, sa uputstvima i rokovima, dostavljaju studentima,  putem mejla (prvi su već dostavljeni). Petkom će, u terminu časa, biti realizovan praktičan pregled, putem smreže Skype. Audio snimci se šalju putem mejla. Konsultacije se obavljaju putem mejla.

Gluma IV – studentima je dostavljen materijal za analizu lika, konsultacije se obavljaju jednom nedeljno preko skajpa. Takođe će dobiti teme za seminarski rad. Sve konsultacije u vezi sa zadacima se obavljaju u terminima časova. Sa time ćemo zaključiti kolokvijum.

Ples IV – četvrtkom se studentima dostavlja muzički materijal, putem We transfera (prvi dio je već dostavljen), kako bi mogli samostalno obnavljati vježbe i koreografije. Konsultacije se obavljaju putem mejla.

Pokret IV – trening, prilagođen kućnim uslovima, studentima je dostavljen putem viber grupe.

Glas IV – online nastava se realizuje u redovnim terminima odrzavanja predavanja putem mejla, po potrebi i upotrebom video platforme (skype) i korišćenjem viber grupne komunikacije.

Engleski jezik IV – nastavni materijal će biti postavljen na sajt Fakulteta - Obavještenja za predmet. Konsultacije se obavljaju putem mejla.

Istorija umjetnosti II - svakog ponedjeljka, u vrijeme časa,  biće postavljena, u pdf-u, literatura za novu nastavnu jedinicu na sajt Fakulteta - Obavještenja za predmet. U vezi sa izradom seminarskih radova, zadatih početkom semestra, obavlja se direktna komunikacija sa studentima, mejlom.


III godina

Govor VI – ponedjeljkom se studentima dostavljaju zadaci, sa uputstvima i rokovima,  putem mejla (prvi su već dostavljeni). Petkom će, u terminu časa, biti realizovan praktičan pregled, putem smreže Skype. Audio snimci se šalju putem mejla. Konsultacije se obavljaju putem mejla.

Gluma VI –  rad na tekstu organizuje se putem mreže Skype, dva puta nedjeljno.

Ples VI – četvrtkom se studentima dostavlja muzički materijal, putem We transfera (prvi dio je već dostavljen), kako bi mogli samostalno obnavljati vježbe i koreografije. Konsultacije se obavljaju putem mejla.

Pokret VI – trening, prilagođen kućnim uslovima, studentima je dostavljen putem viber grupe.

Glas VI – U petak, 20.03, studentima će biti dostavljene vježbe, program i materijal, putem mejla. Konsultacije se obavljaju putem mejla.

Engleski jezik VI – nastavni materijal će biti postavljen na sajt Fakulteta - Obavještenja za predmet. Vježbe će biti organizovane putem mreže Skype. Konsultacije se obavljaju putem mejla.

Istorija filma II - nastavni materijal će biti postavljen na sajt Fakulteta - Obavještenja za predmet. Konsultacije se obavljaju putem mejla.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.