Fakultet dramskih umjetnosti, 25.03.2020

Nove informacije o platformama za nastavu na daljinuU cilju smanjenja opterećenja mreže i obezbjeđivanja direktnog pristupa digitalnoj biblioteci koja će se jednom nedjeljno dopunjavati, svi nastavni materijali i obavještenja o zadacima se mogu pronaći na Google Classroom platformi (virtuelna učionica) i Google Drive folderu. Kodovi za pristup predmetu su studentima i studentkinjama proslijeđeni e-mailom, kao i linkovi za Google Drive foldere. 

Broj posjeta : 25