Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Novi Erasmus konkursi za studente, akademsko i administrativno osoblje - Univerzitet u Cadizu, Spanija i najava konkusa za LAB Univerzitet u Finskoj
Obavještavaju se studenti, akademsko i administratitvno osoblje da mogu aplicirati za veći broj Erasmus stipendija za Cadiz Univerzitet u Spaniji. Link je:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/55579-konkurs-za-razmjenu-sa-univerzitetom-cadiz-spanija-vise-oblasti-rok-za-prijavu-12-novembar-2019

Rok za prijavu je 12. novembar 2019.

Najavljuje se studentima da će u narednih nekoliko dana biti objavljen konkurs i za 4 stipendije za LAB Univerzitet u Finskoj. 


Prof. dr Andriela Vitić Ćetković,
Prodekan za međunarodnu saradnju

Broj posjeta : 197