Provjere znanja i priprema za ispit
Kao što ste upoznati, poeni na predmetu su raspoređeni na sljedeći način:

36 poena - kolokvijum

4 poena - aktivnost na časovima predavanja

5 poena - laboratorijske vježbe

5 poena - domaći zadaci

50 poena - završni ispit (25 poena Libre Office Writter dio, 25 poena Libre Office Calc dio).

Kolokvijum je teorijski, pripremate ga korišćenjem slajdova sa predavanja, materijala sa vježbi i dodatnih materijala. Domaći zadaci mogu pomoći u pripremi kolokvijuma. U slučaju potrebe, odnosno, nemogućnosti regularnog održavanja nastave, poene sa aktivnosti na predavanjima i vježbama možemo prerasporediti na kolokvijum.

Završni ispit se polaže na računaru. U prilogu su date pripreme za oba dijela ispita (šifra za ulazak je alfa a za izlazak iz fajla ansi). Prilikom otvaranja, nephodno je uključiti makroe, (žuta traka, dugme Enable content). Iako su pripreme date u Word-u, odnosno, Excel fajlu, u potpunosti pokrivaju ekvivalentne djelove Libre Office-a. Ispod je dato i rješenje Excel/Calc dijela pripreme

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.