Ekonomski fakultet, 19.04.2019

Obavještenje za studente koji nisu platili školarinuStudenti koji nisu izmirili školarinu za studijsku 2018/2019 godinu neće se nalaziti na spiskovima predmeta iz ljetnjeg semestra i neće biti u mogućnosti da polažu kolokvijume i završne ispite.

Dokumenti

Broj posjeta : 302