Ekonomski fakultet, 17.05.2019

Hitno obavještenje za studente koji nijesu platili školarinu za studijsku 2018/2019Obavještavaju se studenti Ekonomije i Menadžmenta  po svim nivoima i godinama studija da su dužni da bez odlaganja izmire u cjelosti školarinu za studijsku 2018/2019 godinu.

Studenti koji nijesu izmirili školarinu neće se nalaziti na spiskovima predmeta i neće imati pravo polaganja završnih ispita.

Prilikom uplate školarine studenti su dužni da pored ličnih podataka na uplatnici unesu i svoj jedinstveni kod, JSK.

U prilogu su spiskovi studenata koji nijesu platili školarinu.

Dokumenti

Broj posjeta : 309