Ekonomski fakultet, 18.09.2020

Obavještenje za studente završne godine osnovnih studija 

Student završne godine osnovnih studija koji ima neprijavljen i nepoložen samo jedan predmet, bez obzira na broj ECTS kredita, može prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta u dodatnom septembarskom ispitnom roku tekuće studijske godine.

Prijava jednog neprijavljenog ili nepoloženog ispita će se obaviti od 22. do 25. septembra 2020. godine do 15 sati.

 Termin polaganja ispita će biti naknadno objavljen.

Školarina za ispit iznosi 50 eura.

Studenti mogu formular za prijavu i uplatnicu dostaviti (kao prilog) elektronskim putem preko email adrese: studentskasluzbaef@ucg.ac.me

 

Dokumenti

Broj posjeta : 195