Ekonomski fakultet, 02.03.2021

Raspored polaganja ispita - Dodatni (Covid) rokIspit na predmetu Pravo za ekonomiste, za studente kojima je shodno odluci Komisije za nastavna pitanja, omogućeno polaganje ispita u dodatnom (Covid) roku, održaće se u četvrtak 4. marta, sa početkom u 8.00 h u sali 002.

Studenti su dužni na ispit donijeti identifikacioni document – indeks/ličnu kartu.

Broj posjeta : 42