Ekonomski fakultet, 08.10.2020

Pravo za ekonomiste - obavjestenjePoštovani studenti,

s obzirom na epidemiološku situaciju i aktuelne mjere i uputstva IJZ Crne Gore, nastava na predmetu Pravo za ekonomiste će biti organizovana kombinovanim metodom – dio nastave ćete moći da slušate na on-line platformi, dok će dio nastave biti organizovan u prostorijama Ekonomskog fakulteta.

Neophode informacije i nastavni materijal za predmet  Pravo za ekonomiste biće Vam dostupni preko DL sajta (dl.ucg.ac.me) biranjem predmeta. Prvih nekoliko nedjelja, nastava će se odvijati on line. O početku nastave u prostorijama Ekonomskog fakuteta, bićete blagovremeno obaviješteni.

U prilogu se nalazi plan rada u toku semestra. Predavanje za prve dvije nedjelje nalazi se na DL platformi, u formu audio zapisa u okviru PPT prezentacije. Sljedeće dvije nedjelje u terminu predavanja (utorak 10:30), biće objavljeni ostali materijali.

Za bliže informacije, možete se obratiti putem e-maila mijatj@ucg.ac.me.

 

Želim vam uspješan početak nastave.

 

Predmetni nastavnik: prof. dr Mijat Jocović

Dokumenti

Broj posjeta : 941