Ekonomski fakultet, 17.06.2020

Rezultati ispita održanog 15. juna 2020. - 17.06.2020 11:06U ovom ispitnom roku neće se vršiti uvid u radove zbog epidemiološke situacije.

U popravnom roku (1. jul 2020. god.) studenti mogu polagati cijeli ispit, samo I ili samo II dio ispita.

Dokumenti

Broj posjeta : 436