Ekonomski fakultet, 16.01.2021

Rezultati završnog ispita (Podgorica)Uvid u radove isključivo u ponedjeljak, 18.01.2021 u 12h, sala Mediteran (II sprat). 

Tada će se obaviti i dodatno ispitivanje za ocjenu E, kao i za veće ocjene, za studente kojima nedostaje najviše 5 poena. Ovo pravo se može koristiti i nakon popravnog termina.

Dokumenti

Broj posjeta : 371