Ekonomski fakultet, 07.12.2018

Slajdovi- Aktuarska matematikaU prilogu su slajdovi za predavanja do kraja semestra, uz napomenu da treba uzeti u obzir definicije koje ne uključuju izvode i integrale (slajdovi 13, 26, 27 i 28), jer se ta materija ne predaje u okviru Matematike za biznis.

Dokumenti