Ekonomski fakultet

Raspored polaganja kolokvijuma
Kolokvijum će se održati u petak, 16 aprila, sa početkom u 10 h.

Studenti su dužni na ispit donijeti identifikacioni dokument indeks/ličnu kartu i hemijsku olovku.

Na ispitu nije dozvoljeno korištenje elektronskih uređaja (mobilnih telefona/tablet računara/pametnih satova itd.) jer upotreba istih tokom ispita podliježe disciplinskoj odgovornosti.

Budimo odgovorni!
#distanca #ruke #maska

Broj posjeta : 46