Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Termin drugog septembarskog ispitnog roka
Drugi septembarski ispitni rok iz predmeta Osnovi turizma održaće se u četvrtak, 16.09.2021.g., sa početkom u 13:00h.

Broj posjeta : 72