Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 01.02.2020

Obavještenje - Termin dopunskog usmenog ispitaObavještavaju se studenti, koji budu imali 40 i više bodova, a manje od 50, da mogu pristupiti polaganju usmenog ispita u ponedeljak 03/02/2020.g. u 9.00h. Navedeni studenti mogu da odgovaraju za najnižu prolaznu ocjenu (E), a ispit predviđa provjeru znanja kroz elementarna pitanja cjelokupnog gradiva/materijala. Indeks je obavezan!

Rezultati završnog ispita izlaze uskoro!

Broj posjeta : 302