Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Kolokvijum Engleski II grupa cetvrtak
Kolokvijum obuhvata gradivo 7, 8 i 9 unit-a a radi se na ZOOM aplikaciji. Kamere i mikrofoni moraju biti uključeni!

Broj posjeta : 195