Prirodno-matematički fakultet, 21.08.2019

Prijava za prvi septembarski rokU septembarskom roku studenti imaju mogućnost da osim završnog ispita polažu i kolokvijume (vazi za oba roka)

Prvi rok će se održati 27. avgusta u 14h (sale A-1 i A-3)

Prijavu za polaganje u prvom roku obaviti preko predstavnika studenata I godine. Konacan spisak prijavljenih studenata predstavnik je duzan poslati na mejl mina.hidrobios@gmail.com do 25. avgusta. U tom spisku, za svakog studenta treba da stoji tip provjere znanja koju student planira polagati u prvom ispitnom roku: da li samo neki od kolokvijuma (i koji konkretno) ili samo završni ispit ili i kolokvijumi (koji konkretno) i završni ispit. 

Broj posjeta : 134