Prirodno-matematički fakultet, 23.09.2018

Grupe za vjezbePodjela studenata u grupe za vjezbe. Studenti ciji je broj indeksa neparan cine prvu grupu za vjezbe (v1), a studenti ciji je broj indeksa paran cine drugu grupu za vjezbe (v2).