Filozofski fakultet

Nova objava - 25.03.2020 00:07, Nataša Jovović, 1. VJEŽBA ZA STUDENTE
 Odgovore poslati na natasaj@ucg.ac.me najkasnije do 29.03. u prilogu, ne u tekstu mejla.

  1. Odredite sljedeće rečenice po sastavu:

Ivana pjeva. _______________________________________________

Ivana lijepo pjeva. __________________________________________

Janko nije došao, a Tanja je sad stigla. __________________________

On treba da dođe. ___________________________________________

 

  1. Prepoznajte subjekat i njegovu vrstu u sledećim rečenicama:

Njen otac se nije vratio. ___________________________________________

Marija je lijepa djevojka. __________________________________________

Ivanu nije dobro. _________________________________________________

Ja sam studentkinja. ______________________________________________

 

  1. Prepoznajte predikat i njegovu vrstu u sledećim rečenicama:

Jovan je dobar čovjek. ____________________________________________

Ona poče da priča. _______________________________________________

Stefan je došao iz grada.___________________________________________

Ona samo pjeva i pjeva.___________________________________________

 

  1. Napišite dvije nezavisne i dvije zavisne sintagme.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U zavisnim sintagmama prepoznajte glavni i zavisni član.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

  1. Prepoznajte imenske odredbe u sljedećim rečenicama.

 

Veseli Janko, učenik trećeg razreda, otputovao je kod tetke Ružice.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Umorni od teškog posla, mladići su rano zaspali.

________________________________________________________________________

 

  1. Prepoznajte glagolsku dopunu u sljedećim rečenicama:

On je kupio jaknu. ______________________________________________________

Razgovaraju o školi. ______________________________________________________

To se dopalo Ani. ________________________________________________________

Dao mi je svoju torbu. ____________________________________________________

 

  1. Prepoznajte imensku dopunu u sljedećim rečenicama.

Kupio je kilogram brašna. ________________________________________________

Mogao bi popiti bure piva. ________________________________________________

Ispred kuće je gomila drva. ________________________________________________

 

  1. Prepoznajte glagolske odredbe u sljedećim rečenicama.

On je došao iz grada. _____________________________________________________

Radio je naporno cijelu noć. _______________________________________________

Saša plače zbog tebe.______________________________________________________

Sreli smo se juče. ________________________________________________________

 

 

 

Broj posjeta : 211