Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 10.03.2018

Kolokvijum IKolokvijum I iz predmeta Analiza poslovanja HTP odrzace se 14.03.2018.g. sa pocetkom u 9h u sali 103

 

Predmetni nastavnik