Ekonomski fakultet, 27.12.2020

Obavjestenje za studente koji su dobili Rješenje o nakandnom polaganju kolovijumaStudenti koji su dobili rješenje da zbog zdravstvene situacije uzrokovane COVID 19  mogu polagati kolokvijum naknadno, imaju mogućnost da pristupe polaganju kolokvijuma u terminu završnog ispita (u januaru).

Broj posjeta : 90