Ekonomski fakultet, 14.11.2019

Raspored polaganja kolokvijuma - 14.11.2019 13:47Kolokvijum iz predmeta MIKROEKONOMIJA će se održati 16.11.2019. godine po sledećem rasporedu:

- u 08:00 sati - studenti sa neparnim brojem indeksa, sala 001

- u 10:00 sati - studenti sa parnim brojem indeksa, sala 001

U sale u kojima se održava kolokvijum NIJE DOZVOLJENO UNOŠENJE MOBILNIH TELEFONA kao ni drugih elektronskih uređaja. 

Broj posjeta : 456