Ekonomski fakultet, 10.03.2020

Informacije o kolokvijumu i prezentacijamaKolokvijum i popravni kolokvijum će biti održani pismeno (10 pitanja sa ponuđenim odgovorima, 5 pitanja na dopunu i 10 pitanja otvorenog tipa) u terminima koji su ranije objavljeni na sajtu (28.03. i 16.05.).

Svim studentima koji su radili prezentacije prethodnih godina bodovi će biti priznati. 
Ostali studenti se mogu javiti na mail milena.radonjic@live.com do petka, 13.03. kako bi dobili temu i termin prezentacije (može se raditi pojedinačno ili u paru). 

 

 

Broj posjeta : 243