Ekonomski fakultet, 27.06.2020

Finansijska i aktuarska matematika - raspored polaganja u popravnom terminuU četvrtak, 02. jula 2020, održaće se popravni završni ispit sa kolokvijumom.

Svi studenti, bez obzira na broj indeksa (paran/neparan) polažu kolokvijum u 8 sati.

Oni koji nastavljaju da rade završni ispit ne izlaze iz sale.

Studenti koji polažu samo završni ispit (ili njegov dio) dolaze u 9h30m.

U prilogu je tabela sa rasporedom studenata po salama. Studenti koji nijesu na spisku treba da dođu u salu 104, u odgovarajućem terminu.

Prozivka počinje 15 minuta prije početka ispita.

Mobilni telefoni, pametni satovi i slični uređaji su zabranjeni, a indeks i lična karta obavezni.

Dokumenti

Broj posjeta : 1027