Ekonomski fakultet, 07.05.2020

Online aktivnostLink za online aktivnost za ovu nedjelju je dat na linku. Studenti imaju 5 minuta za izradu, odnosno do 10:07. Rezultati poslati nakon tog roka neće biti uvaženi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-pySlifaW46v_1okzbjEhorOpDidAmaq8A95N_RN_Fk1mVg/viewform?usp=sf_link

Broj posjeta : 162