Ekonomski fakultet, 14.05.2020

Aktivnost 15.05.Online aktivnost za ovu nedjelju je potrebno popuniti na linku datom u nastavku. Odgovori poslati nakon 9:45h neće biti prihvaćeni:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBXlgDmr5MjSIO2qQYo7H8D5FeZ0nhfFC3v4HZKr7zeZfFMA/viewform?usp=sf_link

 
Broj posjeta : 129