Ekonomski fakultet, 08.04.2020

Nastavni materijal - predviđen u sedmici od 06.04. do 10.04.2020. godine - 08.04.2020 10:58Predavanje predviđeno za četvrtak 09.04.2020. godine je Simpleks tabela - problem maksimuma.

Dokumenti

Broj posjeta : 288