Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 21.06.2020

Njemački jezik I i II g. - bodovi na kolokvijumuIspit iz Njemačkog jezika II i IV održaće se 22. 6. u 12 h. (Termin je pomjeren sa 9 h na 12 h na molbu studenata-putnika).

 

Dr Neda Donat

Dokumenti

Broj posjeta : 84