Ekonomski fakultet, 12.06.2019

Završni ispit - rezultati nakon popravnog rokaREZULTATE ZAVRŠNOG ISPITA NAKON ODRŽANOG POPRAVNOG ROKA MOŽETE PREUZETI ovdje. 
 
U avgustovskom roku student može ponovo polagati i kolokvijum i završni ispit. 
Broj posjeta : 362